Privacy & Cookie Verlaring

Welkom bij Rokem.nl, eigendom van Rokem B.V. Door het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden. Dit document, samen me de privacy verklaring, vormt de relatie tussen Rokem B.V. en u als bezoeker met betrekking tot het gebruiken van deze website.
Dit document is het laatst gewijzigd op 17-11-2015 en wij behouden ons het recht voor om alle onderdelen van dit document te allen tijde te wijzigen.
De term ‘Rokem.nl’ of ‘wij’ of ‘ons’ verwijst naar de eigenaar, Rokem B.V. De term ‘u’ verwijst naar de bezoeker van deze website.

 

Privacy verklaring

Rokem.nl hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Verwerking van deze persoonlijke informatie gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Hoe gaat Rokem.nl om met uw persoonsgegevens?
Rokem.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor dit doel. Daarmee voldoen wij aan de privacywetgeving.

Heeft u bijvoorbeeld uw e-mail adres ingevuld om contact met ons op te nemen? Dan gebruikt Rokem.nl uw gegevens niet om u ook nieuwsbrieven toe te sturen.

Contactformulier
Via ons contactformulier bent u verplicht uw naam en bedrijfsgegevens achter te laten. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om uw vraag te beantwoorden. Soms kunnen wij u vragen om aanvullende persoonsgegevens indien dit relevant is voor het beantwoorden van uw vragen.

Beveiliging
Verkregen persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij delen verkregen persoonsgegevens niet met derden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de website strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Log bestanden
Deze website verzamelt, zoals de meeste websites, gegevens van niet-persoonlijke aard in onze log bestanden. Dit omvat uw IP-adres, uw browser gegevens, uw internet provider, uw besturingssysteem, uw klikgedrag, het tijdstip dat u op onze website bent beland, de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website bent gekomen of waarlangs u die verlaat. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor algemene statistieken over het gebruik van de website. Cookies worden niet geplaatst via het gebruik van log bestanden. De informatie verkregen uit log bestanden wordt niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Deze rechten kunt u verzoeken via het formulier op onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Wet bescherming persoonsgegevens
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookie verklaring

Rokem.nl maakt gebruik van cookies en web statistieken. Hieronder leest u waarom. En u ziet welke cookies wij precies plaatsen en met welk doel.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze website teruggestuurd worden. Zo weten wij bijvoorbeeld of u al eerder onze website bezocht heeft.

Welk soort cookies gebruikt Rokem.nl?
Rokem.nl gebruikt analytische cookies voor web statistieken.

Cookies voor web statistieken
Rokem.nl gebruikt cookies voor web statistieken. Dat doen wij om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons de website te verbeteren. Bijvoorbeeld door het gebruikersgemak voor mobiele apparaten te verbeteren indien wij veel mobiele bezoekers hebben. De verzamelde gegevens gebruikt Rokem.nl niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website.

Dit soort cookies hebben geen impact op uw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vraagt Rokem.nl geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Google Analytics
Voor het gebruik van web statistieken gebruiken wij het analysepakket Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. In onderstaande opsomming ziet u welke cookies dit zijn.

  • _ga: Is de bezoeker nieuw of heeft de bezoeker de website al eerder bezocht?
  • _gat: Regelt het verkeer tussen de website en Google Analytics.

Om uw privacy te waarborgen hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat alleen Google als bewerker optreedt bij de verwerking van persoonsgegevens van onze bezoekers.
Hiernaast hebben wij de optie aangezet voor het anonimiseren van uw IP-adres. Dit houdt in dat de laatste 3 cijfers van uw IP-adres wegvallen en niet zullen worden opgeslagen door Google.
Ten slotte hebben wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Het uitschakelen of verwijderen van cookies
Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Aangezien elke internetbrowser zijn eigen opties hiervoor heeft adviseren wij u om de help-functie van uw internetbrowser te raadplegen.

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
De Rijksoverheid: “Cookies
Autoriteit Consument & Markt: “Cookies
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising