Privacyverklaring en cookies

Algemeen

Rokem Fijnmechanica hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Verwerking van deze persoonlijke informatie gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers.

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Log bestanden

Deze website verzamelt, zoals de meeste websites, gegevens van niet-persoonlijke aard in onze log bestanden. Dit omvat uw IP-adres, uw browser gegevens, uw internet provider, uw besturingssysteem, uw klikgedrag, het tijdstip dat u op onze website bent beland, de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website bent gekomen of waarlangs u die verlaat. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor algemene statistieken over het gebruik van de website. Cookies worden niet geplaatst via het gebruik van log bestanden. De informatie verkregen uit log bestanden wordt niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Deze rechten kunt u verzoeken via het formulier op onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Cookies

Rokem.nl maakt gebruik van cookies en web statistieken. Hieronder leest u waarom. En u ziet welke cookies wij precies plaatsen en met welk doel.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze website teruggestuurd worden. Zo weten wij bijvoorbeeld of u al eerder onze website bezocht heeft.

Welk soort cookies gebruikt Rokem.nl?
Rokem.nl gebruikt analytische cookies voor web statistieken.

Cookies voor web statistieken
Rokem.nl gebruikt cookies voor web statistieken. Dat doen wij om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons de website te verbeteren. Bijvoorbeeld door het gebruikersgemak voor mobiele apparaten te verbeteren indien wij veel mobiele bezoekers hebben. De verzamelde gegevens gebruikt Rokem.nl niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website.

Dit soort cookies hebben geen impact op uw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vraagt Rokem.nl geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Google Analytics
Voor het gebruik van web statistieken gebruiken wij het analysepakket Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. In onderstaande opsomming ziet u welke cookies dit zijn.

  • _ga: Is de bezoeker nieuw of heeft de bezoeker de website al eerder bezocht?
  • _gat: Regelt het verkeer tussen de website en Google Analytics.

Om uw privacy te waarborgen hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat alleen Google als bewerker optreedt bij de verwerking van persoonsgegevens van onze bezoekers.
Hiernaast hebben wij de optie aangezet voor het anonimiseren van uw IP-adres. Dit houdt in dat de laatste 3 cijfers van uw IP-adres wegvallen en niet zullen worden opgeslagen door Google.
Ten slotte hebben wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Het uitschakelen of verwijderen van cookies
Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Aangezien elke internetbrowser zijn eigen opties hiervoor heeft adviseren wij u om de help-functie van uw internetbrowser te raadplegen.

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
De Rijksoverheid: “Cookies
Autoriteit Consument & Markt: “Cookies
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising