ISO 9001

Het doel van het managementsysteem is het managen van de ontwikkeling en de uitvoering van het opgestelde beleid, in samenspraak met belanghebbenden, zodat de organisatie:

 • In staat is om continu producten en diensten te leveren die in overeenstemming zijn met de eisen van klanten en wet- en regelgeving;
 • In staat is om aan haar complianceverplichtingen te voldoen;
 • In staat is kansen te identificeren en benutten om de klanttevredenheid te verhogen en haar milieuprestaties te verbeteren;
 • In staat is bedreigingen en kansen in relatie tot de context van de organisatie aan te pakken;
 • In staat is bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, door de levenscyclus vast te stellen voor haar producten en diensten. Het levenscyclusperspectief is bedoeld om de manier waarop de producten en diensten worden ontworpen, vervaardigd, gedistribueerd, verbruikt en verwijderd zodanig te beheersen of te beïnvloeden, dat wordt voorkomen dat milieueffecten onbedoeld naar elders binnen de levenscyclus worden verschoven.

Uitgangspunten

Er is een aantal uitgangspunten en criteria waaraan het kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen:

 • doelgerichtheid: het moet leiden tot realisatie
 • bruikbaarheid: bij de uitvoering van de dagelijkse processen
 • effectiviteit het moet voldoende opleveren
 • zekerheid: beperken van mogelijke risico’s
 • betrokkenheid: van medewerkers en management
 • eenvoud: in opzet procedures
 • duidelijkheid: door iedereen begrepen
 • betrouwbaarheid: het moet kloppen

De waarde van het kwaliteitsmanagementsysteem voor Rokem

Bij Rokem staat kwaliteit en klantervaring centraal. We willen doorlopend onze dienstverlening verbeteren en de processen beter op u als klant laten aansluiten. Daarnaast willen wij duidelijkheid en transparantie geven in onze organisatie en processen. Het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem is een wereldwijd toegepast managementsysteem wat hier haarfijn op aansluit.

Het ISO 9001 certificaat

Ieder jaar worden wij getoetst door TUV Nederland. Het ISO-certificaat is het bewijs dat Rokem voldoet aan de norm volgens de ISO 9001 en in staat is het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem te borgen.

Meer informatie?

Meer informatie over onze werkwijze en de kwaliteit van onze dienstverlening? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.